Návrhy rekonstrukcí podlah rozhodně neřešíme po telefonu, ale snažíme se najít ideální řešení na místě s případným průzkumem, provedením sond apod. Přípravy podlah (broušení, tryskání, frézování) jsou nedílnou součástí našich prací. Co se týče rozsáhlejšího bourání stávajících podlah nebo jiných částí na podlaze, tak tyto buď rovněž zajišťujeme sami nebo v součinnosti s možnostmi a potřebami konečného zákazníka. Vážným poruchám a následným opravám podlah lze do budoucna předejít zejména: správným profesionálním návrhem celého souvrství a co nejdetailnějším definováním všech zatížení na podlahu nepodcenit kvalitu a typ podloží průmyslové podlahy nepodcenit spodní vodu a nezapomenout na hydroizolaci nepodcenit správně provedené detaily investice do kvalitní objektové a pracovní dilatace se vyplatí preferovat zachování přirozených technologických postupů a přestávek při provádění ledacos je možné urychlit, ale stojí to zbytečně vyšší náklady. provést dostatečné spády podlah ve vlhkých provozech nepodcenit výběr žlabů a podlahových vpustí odladit si adekvátní sanitární plán pro Váš konkrétní provoz myslete na bezpečnost svoji a Vašich zaměstnanců! Příklady detaliů podlah a doplňkových systémů: fabiony dilatační spáry dilatační lišty přechodové lišty ...